“Het werk is zeker nog niet klaar…”

Vandaag heb ik voor het project gesproken met Barbara van Koppen (1955), Hoofdonderzoeker Poverty, Gender, en Water bij het International Water Management Institute. In de jaren zeventig was zij een van de eerste studenten van professor Geertje Lycklama à Nijeholt, bijzonder hoogleraar Vrouwenstudies aan de Landbouw Hogeschool. Van Koppen speelde tussen 1976 en 1985 een rol in de Boerinnengroep de groep Vrouwen Derde Wereld, waar zij zich inzette voor vrouwenrechten. Daarvoor was ze regelmatig te vinden in het Vrouwenhuis aan het Bowlespark.

“De thema’s waar ik me mee bezig hield in de Boerinnengroep zijn vandaag nog net zo relevant als toen.”

gemeente_beeld_1791
Vrouwenhuis 1982 (Gemeentearchief- foto Cord Otting)

Ik sprak met haar voor het project Wageningse Barricaden over de ontwikkeling van de vrouwenbeweging en wat de betekenis voor het Wageningen van nu. Van Koppen: “Het werk is zeker nog niet klaar! De thema’s op het vlak van feminisme en emancipatie waar ik me eind jaren 70 mee bezig hield in de Boerinnengroep, zijn vandaag nog net zo relevant in mijn werk als toen. Wel is er veel veranderd. Zaken die toen onbespreekbaar waren, liggen nu op tafel.”

Ondanks dat Van Koppen meestal in Zuid-Afrika is, heeft zij nog steeds een huis in Wageningen: “Wageningen blijft toch ‘mon village’ zoals ze dat in Afrika zeggen. Dat komt echt door wat ik toen heb meegemaakt me de vrouwenbeweging en alle vriendinnen die ik hier nog steeds heb.”

~

Voor het project zijn op zoek naar foto’s van het Vrouwenhuis en Vrouwenoverleg. Wie ze nog heeft, ze zijn zeer welkom in het project: neem zeker contact met ons op!